Loading image
  • English
Съобщение за обявена тръжна процедура
Междинна станция - продуцентска компания
mediumstation, medium, station, междинна, станция, Иван, Андрей, btv, бтв, фермата, нова, тв7, продукции, продуцентска, къща, компания, телевизионна
7425
post-template-default,single,single-post,postid-7425,single-format-standard,theme-elision,elision-core-1.0.11,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,qode-theme-ver-4.5,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

Blog

Съобщение за обявена тръжна процедура

  |   ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

Днес, 11.11.2016 г., „Междинна станция“ ООД обявявява тръжна процедура във връзка с изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-1279-С01, процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.


Документи:
Декларация образец
Обособена позиция 1
Обособена позиция 2
Обособена позиция 3
Публична покана
Изисквания оферти
Оферта
Примерна методика за оценка
Декларация ЗУСЕСИФ

Дата на публикуване: 11.11.2016 г.